Ons team

Meer informatie volgt.

Jelle Wagenaar

Ik ben in 2009 afgestudeerd als logopedist aan de Hanzehogeschool Groningen en heb sindsdien gewerkt in de vrije vestiging. Vanaf 1 januari 2019 ben ik praktijkhouder en eigenaar van Logopediepraktijk Oldambt. Ik heb mij gespecialiseerd in de behandeling van stotteren en ik ben na de opleiding European Clinical Specialization Fluency Disorders geregistreerd stottertherapeut. Daarnaast ben ik allround logopedist en behandel ik kinderen, volwassenen, ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Logopediepraktijk Oldambt is in 1985 opgezet door Anja Korteweg. In de loop der jaren heeft Logopediepraktijk Oldambt zich ontwikkeld tot een professionele logopedische praktijk van waaruit logopedische zorg wordt aangeboden in de gehele gemeente Oldambt. Ik werk samen met een fijn team collega’s die ik hieronder graag aan u voorstel!

Tineke Miedema

In 1990 ben ik afgestudeerd als logopedist en sinds 1995 werk ik bij Logopediepraktijk Oldambt. Naast de algemene logopedische behandelingen geef ik adem- en stemtraining aan volwassenen en behandel ik mensen die een laryngectomie hebben ondergaan. Tevens ben ik als logopedist aangesloten bij ParkinsonNet.\r\n\r\nOok jongeren met afwijkende mondgewoonten die onder behandeling staan bij een tandarts of orthodontist kunnen bij mij terecht.\r\n\r\nDoor het volgen van de cursus Prompt heb ik meer mogelijkheden gekregen om kinderen met verstaanbaarheidsproblemen te behandelen.

Marthe Smit Duyzentkunst

In 2005 ben ik afgestudeerd als logopedist en sinds 2006 werk ik bij Logopediepraktijk Oldambt.\r\n\r\nIk behandel met name kinderen en volwassenen met stem- , articulatie- en taalproblemen. Daarnaast kunnen mensen met een open mondgewoonte of een afwijkend slikpatroon (oromyofunctionele problematiek) bij mij terecht. In de afgelopen jaren heb ik verschillende cursussen gevolgd, o.a. de cursus Prompt. Deze methode kan worden gebruikt bij kinderen met verstaanbaarheidsproblemen.

Jacobien van Eerden-Buikema

In 2009 ben ik afgestudeerd als logopedist. Sindsdien ben ik werkzaam geweest op de Guyotschool (met dove en slechthorende kinderen), maar vooral binnen de logopedische praktijk. Sinds maart 2017 werk ik als allround logopedist bij Logopediepraktijk Oldambt. Ik behandel vooral (jonge) kinderen met spraak- en taalproblematiek en hierin heb ik mij dan ook gespecialiseerd met behulp van cursussen (Communicatieve taaltherapie, Hodson en Paden, Metaphon, Metataal en PROMPT). Ook kinderen met moeilijkheden op het gebied van beginnende geletterdheid en lees- en spellingproblemen kunnen bij mij terecht. Verder behandel ik ook kinderen met afwijkend mondgedrag en ben ik begonnen met een specialisatie op het gebied van (jonge) kinderen met voedings- en slikproblemen.

Ingrid Roggema

In maart 2016 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hanzehogeschool in Groningen. Na mijn afstuderen heb ik voornamelijk ervaring opgedaan bij volwassen en ouderen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Sinds 1 januari 2019 ben ik werkzaam als allround logopedist bij Logopediepraktijk Oldambt. Ik behandel voornamelijk kinderen met afwijkende mondgewoonten, articulatie- en taalproblemen. Tevens zie ik volwassen en ouderen met slik-, spraak- of taalproblemen (afasie) bij NAH.

Stèphanie Gerlach-Sijtsma

In 2019 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hanzehogeschool in Groningen. Sindsdien ben ik werkzaam geweest binnen de vrije vestiging. Naast mijn opleiding tot logopedist, heb in Taalwetenschappen gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2018 heb ik daar mijn Master Neurolinguïstiek behaald. Sinds februari 2020 werk ik bij Logopediepraktijk Oldambt als allround logopedist. Hier behandel ik voornamelijk (jonge) kinderen met spraak- en taalproblemen.