Gehoor

Communiceren is een combinatie van spreken en luisteren. Deze twee functies horen bij elkaar als je een gesprek voert met iemand. Je reageert op wat een ander zegt en hoe jij dat waarneemt. Hoe je hoort beïnvloedt je reactie. Als je iets niet helemaal hebt verstaan vraag je de ander om het te herhalen. Omdat logopedie over communicatie gaat kijkt de logopedist ook naar het gehoor.