Spraak

Zowel kinderen als volwassenen kunnen problemen hebben in de spraakontwikkeling. Kinderen spreken bijvoorbeeld bepaalde klanken niet goed uit, waardoor ze slecht worden verstaan. Moeite met duidelijk spreken komt o.a. voor bij volwassenen met de ziekte van Parkinson of Multiple Sclerose.

Problemen met de spraak kunnen zijn:

  • Klanken niet goed uitspreken (articulatiestoornissen)
  • Onverstaanbaar spreken
  • Slissen
  • Binnensmonds spreken
  • Te snel spreken
  • Open en gesloten neusspraak
  • Dysartrie (problemen met praten na een beroerte)
  • Problemen met spreken ten gevolge van een lip-, kaak- of gehemeltespleet
  • Stotteren en broddelen. Met de Screeningslijst voor Stotteren (SLS) kan worden onderzocht door ouders of hulpverleners, die zich zorgen maken of een kind begint te stotteren, of verwijzing naar een logopedist/stottertherapeut wel of niet zinvol is. De SLS is niet geschikt voor oudere kinderen of volwassenen

Meer informatie: