Wat is logopedie

Een logopedist onderzoekt en behandelt volwassenen en kinderen die problemen hebben op het gebied van stem, spraak, taal, adem, slikken of gehoor. De problemen die door de logopedist behandeld worden, kunnen op verschillende gebieden liggen.