Tarieven

Tarieven 2017

M.i.v. 1 januari 2017 gelden voor logopedische behandelingen “vrije tarieven”. Dit houdt in dat uw zorgverzekeraar de tarieven vaststelt. Wij hebben met alle zorgverzekeringen een overeenkomst gesloten. U vindt de tarieven in een map in de vier praktijken.

Volwassenen moeten rekening houden met hun eigen risico, omdat logopedische behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor kinderen geldt geen eigen risico.